Jump to main content
00 386 (0)5 662 11 50 tajnistvo@osvsmuc.si
Select Page

Informacije o prehrani

ŠOLSKA PREHRANA

Vzgoja za zdravje je eno temeljnih vodil delovanja šole. Za krepitev zdravja je pomembna zdrava in uravnotežena prehrana. V šoli skrbimo za primerno prehrano otrok ter vzgojne in izobraževalne aktivnosti s področja prehrane in zdravja. Z vzgojno-izobraževalnim delom želimo spodbujati zdrav način prehranjevanja, kulturo prehranjevanja ter privzgojiti primeren odnos do hrane.

Prehrana temelji na Smernicah zdravega prehranjevanja v VIZ. Pri pripravi jedilnikov upoštevamo temeljna prehranska priporočila za zdravo prehrano otrok skladno z usmeritvami strokovnih institucij, standardov in normativov otrok v VIZ.

Ob pojavu novega koronavirusa smo sprejeli ukrepe, namenjene preprečevanju širjenja okužb. To vključuje prilagajanje urnika šolskih kosil.

Na šoli nudimo:

  • zajtrk za učence jutranjega varstva,
  • dopoldansko malico (po 2. šol. uri) in sadje (po 4. šol. uri),
  • kosilo (med 12.10 in 14.10),
  • popoldansko malico za učence podaljšanega bivanja in izbirnih predmetov.

Želimo, da dobi vsak učenec v šoli vsaj en obrok organizirane šolske prehrane dnevno.

Dietno prehrano pripravljamo na osnovi zdravniških potrdil za medicinsko indicirane diete. Starši šoli posredujejo potrdilo zdravnika na predpisanem obrazcu ob začetku šolskega leta.

Starši prijavijo učenca na šolsko prehrano praviloma v mesecu juniju za naslednje šolsko leto oziroma tudi kadarkoli med šolskim letom prijavijo ali prekličejo obroke na predvidenih obrazcih. Prijava velja z naslednjim dnem.

Odjave (prijave) zaradi odsotnosti.

Naročnik lahko v primeru odsotnosti odpove prehrano do 8.00 zjutraj, odjavi lahko z istim dnem za določeno število dni. Po 8.00 uri se odjava za isti dan pri obračunu prehrane ne upošteva. Odjave sprejema knjigovodkinja. Telefon: 05 6621 153 ali e-pošta prehrana@osvsmuc.si. V primeru organizirane šolske dejavnosti obroke odjavi šola oz. vodja dejavnosti. Za podružnico Korte je telefonska odjava možna v kuhinjo 05 6421 069.

Cenik šolske prehrane in obrazci za prijavo so objavljeni na spletni strani šole.

Evidentiranje naročnikov za kosilo poteka z RFID ključkom za registracijo, ki ga učenec prvič dobi brezplačno. Izgubljen ključek se nadomesti z novim po veljavnem ceniku.

Subvencije prehrane. Šola pridobi podatke o subvencijah za prijavljene obroke, na osnovi urejene odločbe o otroškem dodatku (vrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo). Učenci imajo pravico do subvencije za vsak dan prisotnosti.  V primeru bolezni oziroma izrednih okoliščin morajo starši prehrano pravočasno odjaviti. V kolikor prehrana ni pravočasno odjavljena, plačajo obrok starši.

Z namenom doslednega plačevanja šolskih obveznosti, je šola izdelala Protokol izterjave plačil, ki je na spletni strani šole.

Na šoli deluje Komisija za šolsko prehrano, ki se sestane vsaj enkrat letno ali po potrebi. Prav tako se ugotavlja zadovoljstvo s šolsko prehrano.

Jedilniki so objavljeni na spletni strani šole, opremljeni so z oznako alergenov.  Sestavljamo pestre jedilnike, z uravnoteženo hranilno in energijsko sestavo ter upoštevanjem značilnosti okolja ter okusa otrok.

Prizadevamo si za nabavo čim bolj kvalitetnih živil ter lokalno in ekološko pridelanih. Spodbujamo uživanje svežega sadja in zelenjave ter pitje zadostnih količin vode. Poudarjamo pomen zajtrka za odraščajoči organizem.

Povečujemo delež ekoloških živil ter polnovrednih živil. Uporabljamo le kvalitetne maščobe. Zmanjšujemo delež sladkorja in soli. V primeru sokov nudimo le sokove (100% sadni delež) in bio sokove ali jih ponudimo razredčene z vodo.

Na šoli izvajamo projekt ŠOLSKA SHEMA, ki je ukrep skupne kmetijske politike EU. Namen je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih.

Učencem poleg rednih obrokov razdeljujemo sadje in zelenjavo ter mleko in mlečne izdelke, ki se financirajo iz projekta.

Na Podružnični šoli v Kortah se učencem in vrtčevskim otrokom vrtca Mavrica  pripravljajo enakovredni jedilniki, s prilagoditvami za prvo starostno skupino.

Vsa vprašanja, mnenja, pripombe in predloge, ki se navezujejo na šolsko prehrano, lahko posredujte organizatorki šolske prehrane Veroniki Zubin. Tel.: 05 6621 163, e-pošta: veronika.zubin@osvsmuc.si

 

 

(Skupno 1.123 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost